ORZECZNICTWO SPORTOWE

Centrum Medyczne Dynasplint oferuje usługi z zakresu medycyny sportowej. Prowadzi orzecznictwo sportowe – lekarskie. Jeśli, uprawiasz sport amatorski lub jesteś zawodowcem? A może Twoje dziecko chodzi do klasy sportowej lub na dodatkowe zajęcia w lokalnej drużynie? Upewnij, się, że uprawianie sportu nie stanowi ryzyka ani dla Ciebie, ani dla Twojego dziecka. Wykonaj badania medycyny sportowej w naszym Centrum!

Orzecznictwo sportowe:

 1. Badania okresowe sportowców do 16- tego roku życia odbywają się co 6 miesięcy, powyżej 16- tego roku życia co rok.
 2. Do badania wstępnego niezbędne są:
  a) badania laboratoryjne (raz na rok)
  ➡️ Poziom cukru w surowicy krwi
  ➡️ Morfologia
  ➡️ Badanie ogólne moczu
  Badanie typu A - bez wykonywania badań laboratoryjnych
  Badanie typu B - z wykonaniem badań laboratoryjnych

b) EKG (wykonywane na miejscu)
c) ankieta badania podmiotowego zawodnika( wykonywana na miejscu)
d) w przypadku chorób przewlekłych wymagane zaświadczenie od lekarza specjalisty leczącego dane schorzenie, o braku przeciwskazań do uprawiania sportu,
e) dla osób chcących uprawiać: zapasy, judo, taekwondo, boks lub inne sporty walki wymagana konsultacja lekarza neurologa o braku przeciwskazań,
f) dla płetwonurków wymagana spirometria

 1. Badania laboratoryjne i EKG wykonujemy raz w roku,
 2. konsultacja neurologiczna raz na dwa lata
 3. spirometrię wykonujemy raz na dwa lata
 4. W cenie badania wykonujemy:
  1. badanie antropometyczne
  2. badanie na platformie podobarograficznej
  3. badanie podoskopowe

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dynasplint Medical Centre offers sports medicine services. We issue sports medical certificates. Are you an amateur or professional athlete? Or maybe your child attends extra sports classes or plays in the local team? Make sure, that the sport activities are not risky for you or your child. Visit our centre to undergo sports medical examinations!

Sports medical certificates:

 1. Periodic medical examinations, for athletes up to 16 years of age, are held every six months, whereas for those above 16 years of age - every year.
 2. The preliminary examination requires:
  a) laboratory testing (once a year)
  ➡️ Blood glucose level
  ➡️ Morphology
  ➡️ General urine testing
  Type A examination - without laboratory tests
  Type A examination - including laboratory tests
 1. b) ECG test (carried out on site)
  c) examination survey of the athlete(carried out on site)
  d) in case of chronic diseases, a certificate is required from a medical specialist treating the disease, stating that there are no contraindications for performing sport activities,
  e) for persons wishing to train: wrestling, judo, taekwondo, box or other combat sports, a consultation of neurologist is required to indicate that there are no contraindications,
  f) for scuba divers, a spirometry is required
 1. Laboratory tests and ECG tests are carried out once a year,
 2. Neurological consultation is provided once every two years
 3. Spirometry testing is performed once every two years
 4. The price of the examination includes:
  1. anthropometric measurements
  2. tests on a pedobarographic platform
  3. podoscopic examination

 

 

Legislacja

Akty prawne obowiązujące w orzecznictwie sportowo - lekarskim i w medycynie sportowej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.
  Link do strony sejmowej tutaj.
 • Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
  Link do strony sejmowej: tutaj.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.02.2019- Dz.U.2019 poz. 396
  Link do strony sejmowej: tutaj.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.02.2019 Dz.U.2019 poz.395
  Link do strony sejmowej: tutaj.

 

 

DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA

Diagnostyka schorzeń i urazów narządu ruchu

arrow
FIZJOTERAPIA

FIZJOTERAPIA

Usługi fizjoterapeutyczne

arrow
FIZYKOTERAPIA

FIZYKOTERAPIA

Zabiegi fizykoterapii

arrow
ORZECZNICTWO
SPORTOWE

ORZECZNICTWO SPORTOWE

Karta zdrowia sportowca

arrow