FORMTHOTICS

System medyczny Formthotics™ składa się z:

  • 6 prostych metod badania klinicznego
  • wkładki ortopedyczny dopasowujące się pod wpływem ciepła
  • 6 prostych kroków umieszczania i dopasowywania wkładek

System medyczny Formthotics™ został opracowany by pomóc lekarzom rozwinąć podiatryczny model leczenia. Dodaje do tego modelu koncepcje neuromotoryczne, by tworzyć kompleksową metodę kliniczną oceny czynności kończyny dolnej i jej poprawy przy pomocy indywidualnie dostosowanej wkładki ortopedycznej.

6 metod badania klinicznego:
Korzystając z dobrze znanych metod oceny-ruch stawu skokowo- piętowego, ustawienie, odporność na rotację zewnętrzną, sprawdzenie giętkości łuku podłużnego, badanie równowagi i stabilności stopy-lekarze mogą dokładnie ocenić wymagania pacjenta i stwierdzić, jakie zadanie ma spełnić ich wkładka Formthotics™.

 

Wkładki Formthotics™ to wkładki całą powierzchnią przylegające do stopy-przyleganie uzyskuje się w procesie termoformowania (kształtowania pod wpływem temperatury) produktu i dopasowania do stopy pacjenta. Wykonane z materiału Formax - wysokiej klasy opatentowanej poliolefinowej pianki o zamkniętej strukturze komórkowej, którą można formować termicznie. Jest łatwiej formowalna niż inne pianki i zachowuje nadany kształt dłużej, lepiej i dokładniej niż inne produkty ortopedyczne. Dzięki całkowitej styczności ze stopą wkładki Formthotics™dają najlepsze możliwe usprawnienie czynności neuromotorycznej i najlepszą kontrolę biomechaniczną.

 

 

Kontrola biomechaniczna
Wkładki Formthotics działają w oparciu o teorię mechaniczną naciskając na podeszwy stóp, zmieniając postawę i ruch stawu skokowo- piętowego i innych stawów. W ten sposób zmieniają postawę i czynność mechaniczną powyżej położnych struktur organizmu.

Usprawnienie czynności neuromotorycznych
Ostatnia literatura naukowa wskazuje, że wkładki ortopedyczne znacząco wpływają na równowagę, stabilność i aktywność różnych mięśni w EMG. Twierdzi się też, że wkładki, zwłaszcza te ściśle przylegające do stopy, zmieniają stymulację różnych mechanoreceptorów a ilość substancji doprowadzonych do układu nerwowego zmienia się podobnie jak ilość sygnałów nerwowych wychodzących do różnych mięśni. W rezultacie wkładki Formthotics™ natychmiast dają poprawę odruchów i długotrwałe pozytywne zmiany postawy stopy, równowagi i wzorców motorycznych.

6 kroków umieszczenia i dopasowywania wkładek
By uzupełnić całkowite przyleganie pianki Formax firma Foot Since International opracowała 6 prostych kroków dopasowywania wkładek Formthotics™, które obejmują proces rozgrzewania, fizyczne dopasowanie wkładki przez ścieranie i kształtowanie, pozycjonowanie funkcjonalne i problem w bucie.      

 

 

 

 

 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą w zakładce "wkładki": https://dynasplint.pl/formthotics/wkladki