TendoVis - suplementacja macierzy zewnątrzkomórkowej, jako wspomaganie leczenia w uszkodzeniach tkanek miękkich

 

Jaka jest geneza zmian patologicznych w macierzy zewnątrzkomórkowej ?

W podeszłym wieku lub w wyniku urazu dochodzi do jakościowych i ilościowych zmian w macierzy zewnątrzkomórkowej1. Wpływa to istotnie na możliwości procesu gojenia i regeneracji podczas wystąpienia tendinopatii. Macierz zewnątrzkomórkowa w trakcie naszego życia ulega ciągłej odbudowie, jednak w przypadku jej uszkodzenia (np. w przebiegu tendinopatii) zmiany te przebiegają znacznie wolniej. Parametry takie jak stosunkowo powolna regeneracja, długotrwałe modyfikacje post translacyjne i liczne wzajemne interakcje komórek z macierzą zewnątrzkomórkową to trzy aspekty biologii macierzy zewnątrzkomórkowej. Nadmierna eksploatacja lub starzenie się ścięgien/więzadeł to główne mechanizmy, w wyniku których dochodzi do ograniczenia ruchomości w stawach i często do spowolnienia procesów naprawczych1-3,4,5. Ścięgna i więzadła zużywają 7,5-krotnie mniej tlenu niż mięśnie szkieletowe. Niski poziom metabolizmu i dobrze rozwinięta zdolność tworzenia energii bez udziału tlenu są istotne dla długotrwałego przenoszenia obciążeń i utrzymania napięcia, w następstwie czego dochodzi do zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedokrwienia, a w konsekwencji martwicy. Niski poziom metabolizmu oznacza jednak również powolne gojenie się urazu4.

 

Czym jest preparat TendoVisTM ?

Preparat TendovisTM zawiera specyficzny hialuronian (lub kwas hialuronowy lub hialuroniansodu), który jest wytwarzany z zastosowaniem unikalnej, opatentowanej metody (STABHA™ - skrót od nazwy Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid (biokompatybilny kwas hialuronowy dostosowany do tkanek miękkich). Hialuronian to polimer, który jest w sposób naturalny wytwarzany w naszym organizmie i pełni wiele różnych funkcji. Jedną z nich jest wsparcie lepszej i szybszej regeneracji tkanki miękkiej po jej ostrym lub przewlekłym urazie, np. skręcenie stawu skokowego, w przypadku epikondylalgii i tendinopatii w obrębie stożka rotatorów. Dzięki unikalnej, opatentowanej metodzie wytwarzania organizm jest w stanie identyfikować substancję STABHA™ jako naturalnie występujący hialuronian. Działa ona na odnowę tkanek tak samo jak hialuronian naturalnie wytwarzany przez organizm.

 

 Podsumowanie:

  • biokompatybilna postać hialuronianu sodu
  • ma za zadanie pomóc pacjentom z uszkodzeniem tkanek miękkich (urazy więzadeł i ścięgien) w SZYBSZYM i LEPSZYM powrocie do zdrowia
  • pomaga zmniejszyć ból wywołany urazem tkanek miękkich
  • poprawia jakość gojenia i w ten sposób zmniejsza liczbę powtórnych urazów, ponieważ utrzymuje funkcjonalność ścięgien w przypadku dysfunkcji w obszarze ramienia lub łokcia
  • to miejscowe i celowane leczenie urazów, które aktualnie są traktowane wyłącznie terapią standardową (R.I.S.E.)
  • poprawia siłę w czasie obciążenia kończyn dotkniętych urazem i może zmniejszyć tworzenie się blizn w tkance
  • pozwala na odnowę ruchomości w krótszym czasie
  • jedyny dostępny na rynku preparat wskazany w leczeniu urazów ostrych więzadeł i ścięgien.

Piśmiennictwo:
1. The pathogenesis of tendinopathy. A molecular perspective. Riley et al. Rheumatology 43 (2): 131–142.
2. Tendon: Biology, Biomechanics, Repair, Growth Factors, and Evolving Treatment Options. James et al. Review article, 2008
ASSH, published by Elsevier.
3. Tendon Injury and Tendinopathy: Healing and Repair. Sharma et al. J. Bone Joint Surg. Am. 87:187-202,2005.
4. Biology of tendon injury: healing, modeling and remodelling. Sharma et al. J Musculoskelet Neuronal Interact 2006; 6(2):181-190.
5. The painful nonruptured tendon: clinical aspects. Khan et al. Clin Sports Med 22 (2003) 711–725.